Valmis uus Eesti, Läti ja Leedu loomemajanduse ülevaade

19. august, 2011

kaasKultuuriministeeriumil valmis koostöös Läti ja Leedu kultuuriministeeriumide ja Loov Eestiga ülevaade loomemajanduse hetkeseisust kolmes Balti riigis. Kogumik annab ülevaate kolme riigi loomemajanduse tugistruktuuridest, poliitikatest ja toetuspraktikatest ning toob näiteid loomevaldkonnas tegutsevatest ettevõtmistest.

Lord Chris Smith, Suurbritannia kultuuriminister aastatel 1997-2001 analüüsib oma artiklis kolme Balti riigi võimalusi ja eeldusi loomemajanduse arendamiseks.

“Kolme Balti riigi ministeeriumide koostöö on eeskujuks ka teistele Euroopa Liidu riikidele,” kinnitab kultuuriministeeriumi asekantsler Ragnar Siil. “Kahtlemata annab sellest tunnistust ka Eesti valimine 2011. aastal Euroopa Liidu loomemajanduse töögrupi juhiks ja Läti esindaja nimetamine alatöögrupi eesistujaks.”

Suurbritannia esimeste loomemajandusprogrammide käivitaja Lord Chris Smithi sõnul on valdkonna arendamisel kriitilise tähtsusega kultuuri ja hariduse omavaheline sidumine, rahastamisvõimalustele juurdepääsu lihtsustamine ja kultuuriekspordi soodustamine. “Loomemajanduse roll riikide majandusarengus on üha laialdasemalt kinnitust leidnud. Nüüd tuleb see teadmine muuta konkreetseteks sammudeks valdkonna toetamisel,” kirjutab Lord Smith ülevaates.

Loomemajanduse kogumikku antakse välja alates 2010. aastast, kord aastas saab ülevaate valdkonna peamistest arengusuundadest Eestis, Lätis ja Leedus. Selle aasta kogumikku “Creative Industries in Estonia, Latvia and Lithuania 2011“ rahastasid Kultuuriministeerium ja Briti Nõukogu Eesti esindus.

Kogumik on inglise keelne ja kättesaadav elektrooniliselt nii Kultuuriministeeriumi kodulehel www.loomemajanduseestis.ee kui ka Loov Eesti kodulehel: http://www.looveesti.ee/attachments/141_Creative_Industries_2011.pdf