Värsked tuuled Lissabonist

15. jaanuar, 2015

Euroopa loomemajanduse HUB-ide foorumil (European Creative HUBs Forum) Lissabonis jagati kogemusi, tehti plaane ja tunti rõõmu jällenägemisest.

Foorumi peakorraldaja oli Briti Nõukogu ja küllap ka seetõttu olid paljud näited Suurbritanniast.  Muidugi ei saa jätta märkimata, et neil on ka selles valdkonnas kõige pikemaajalisem kogemus.

HUB-ide tänuväärne roll on mahajäetud tööstuspiirkondade väärindamine, loovisikutele tegutsemiseks ruumi ja tugiteenuste osutamine ning sellega koos piirkonna atraktiivsuse suurendamine.

Kui küsida HUB-ide asukatelt, miks nad seal on, siis enim naudivad loovisikud just HUB-is olemise sotsiaalset poolt:  võimalust kohtuda teiste loojatega, tunnetada koosolemisest tekkiva sünergia jõudu ning nautida HUB-i juhtide hoolitsust. Kindlasti sõltub HUB-i edukus just selle juhtide võimekusest koostada ja viia läbi erinevaid programme, hankida projektidele rahastust ning muuta HUB ümbruskonnale ja sealsele kogukonnale oluliseks ökosüsteemi osaks.

Mis siis on HUB?  Seda terminoloogilist küsimust küsiti ka sellel foorumil mitmel korral ja ega ühest vastust polegi.  HUB võib olla füüsiline või virtuaalne, pakkuda väga laia erinevate teenuste valikut loomeettevõtetele. Seega võib sellist institutsiooni nimetada lisaks HUB-ile ka inkubaatoriks või lihtsalt keskuseks.

Kui minult küsiti, et kui palju on loomevaldkonnas HUB-e Eestis, siis pidin tunnistama, et HUB-i nime kannavad küll vähesed, kuid loomevaldkonnale tugiteenuste pakkujaid on järjest enam ning HUB-i laadseid kooslusi tekib ka väljaspoole suuremaid linnu.

Nii nagu kogu loomemajanduses üldiselt, otsitakse ka HUB-ide kogukonnas võimalusi rahvusvahelistumiseks ning loomevaldkonna ja teiste majandussektorite vaheliseks koostööks. Foorum tutvustas mitmeid näiteid, sh valdkondade ülesest koostööst – Cross Innovation ja kunstilise sekkumise projekte  – Artistic Interventions.

HUB-ide liikumine on elujõuline ning omab kindlaid eesmärke ka tulevikuks,  seda kinnitas ka foorumil vastuvõetud manifest –  Creative Hubs Manifesto.

Foorumi materjalidega saab tutvuda http://creativehubs.org/.

Lissabonis käis Eva Leemet (Loov Eesti)