Veebinar leiutamisest loovtööna

05. märts, 2015

Veebiloengu otseülekanne
„Disain kui praktiline loovus, mis see on ja kuidas seda rakendada kooliprogrammis“.

Loengu otseülekanne (veebinar) algab 9. märtsil kell 15 -16.30. Loeng kestab 60 minutit, seejärel on aeg online-küsimusteks. Ootame veebinari vaatama-kuulama kõiki üldharidus- ja kutsekoolide õpetajaid, huviringide juhendajaid ning lapsevanemaid.

Selleks, et ülekannet Internetis jälgida, palume registreeruda hiljemalt 9. märtsil kella 12ks, et jõuaksime teile saata vajalikud juhendid ja veebilingi. Videoülekanne, st veebinar tehakse Scientixi portaali videokeskkonnas, kuhu on vaja eelnevalt sisse logida. Registreerumiseks palume täita vorm lehe alumises osas.

Loengu peab Merike Rehepapp Eesti Kunstiakadeemiast. Ta on ka varem õpetajaid koolitanud leiutamise ja disaini teemadel  ning osalenud õpilasleiutajate riikliku konkursi hindamiskomisjoni töös.

Sissejuhatus veebinari

Meie elu möödub suuremal või vähemal määral inimloodud ehk tehiskeskkonnas. Seetõttu on oluline seda keskkonda nii mõista kui vajadusel ka luua. Disainerlik mõtteviis loob võimaluse meid ümbritseva mõistmiseks, õpetab kriitiliselt suhtuma nii enda kui ka teiste poolt loodavasse keskkonda ja annab positiivsete lisaväärtuste loomise vahendid. Disain kui mõtteviis läbib kõiki meid ümbritsevaid eluvaldkondi ning seob neid omavahel. Disainiõpetuse sisuline eesmärk üldhariduskoolis on õpetada lapsi märkama neid seoseid nii erinevate eluvaldkondade ja õppeainete vahel kui ka seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel. Õpitakse disainerlikku mõtteviisi, mis annab inimloodud keskkonna tõlgendamise ehk lugemise oskuse.

Disainiõpe annab üldhariduses mitmekülgset tuge õpilase arengul. Põhieesmärk on arendada praktilist loovust. Mis on aga praktiline loovus? See on julgus mõelda asjadest, mida pole veel olemas või asetada olemasolevaid asju ebatavalisse keskkonda. Seda kõike praktilise eesmärgi saavutamiseks lahendades kellelegi olulist probleemi.

Veebinaril osalemine on osalejale tasuta!

Veebinari korraldab Eesti Teadusagentuur rahvusvahelise projekti Scientix raames.
Eesti Teadusagentuur viib läbi üleriigilist õpilasleiutajate konkurssi ja koolitusi juhendajatele. Veebiloeng on hiljem kõigile kättesaadav rahvusvahelises õppematerjalide veebivaramus scientix.eu. Rahvusvahelise projekti Scientix eesmärgiks on edendada loodus- ja täppisteaduste ning tehnikaalast haridust ja kujundada üle-euroopalist võrgustikku. Projekti peamiseks sihtrgupiks on õpetajad ja selle keskmes asuv portaal scientix.eu koondab õppematerjale üle kogu Euroopa.

Tagasisidet veebinarile saab pärast selle toimumist jätta siin.

Lisainfo:

Reet Rannik
Eesti Teadusagentuur
Scientixi projektikoordinaator
E-mail: reet.rannik@etag.ee
Tel: 7300 332; 5347 2959

Margit Lehis
Eesti Teadusagentuur
Õpilasleiutajate riikliku konkursi koordinaator
E-mail: margit.lehis@etag.ee
Tel: 7300 335; 520 3270