Veebis asub halduskoormuse kalkulaator

02. veebruar, 2011

altMajandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel saab kasutada halduskoormuse hindamiseks mõeldud kalkulaatorit. Halduskoormus on rahaliselt mõõdetav ajakulu, mis tekib ettevõtetele seadusandlusega ette nähtud protseduure täites, näiteks asutamisdokumentide vormistamisel.

Lihtne kalkulaator võimaldab eelkõige ametnikel, kuid ka teistel huvilistel arvutada, kui suurt ajalist ja sellest tulenevat rahalist kulu erinevad toimingud selle täitjale tekitavad. Seeläbi saab paremini hinnata toimingute põhjendatust ja analüüsida erinevaid vähemkoormavaid variante seadusandlikuks reguleerimiseks.

Veebirakendus sisaldab ka varasemate halduskoormuste mõõtmiste tulemusi ning andmestik täieneb jooksvalt. Samuti on registreeritud kasutajatel võimalik ise mõõtmistulemusi lisada ning oma tehtud arvutusi tuleviku tarbeks salvestada.

Veebirakendus asub aadressil http://hkm.mkm.ee/.

Eesti eesmärk on järgmiseks aastaks vähendada ettevõtete halduskoormust viiendiku võrra.