Veel viimast nädalat saab esitada sisseastumisavaldusi Eesti Kunstiakadeemiasse

19. juuni, 2013

eka logo est26. juunini (k.a.) saab esitada sisseastumisavaldusi Eesti Kunstiakadeemiasse õppima asumiseks arhitektuuri-, disaini-, kunstikultuuri ja vabade kunstide teaduskonda ning Avatud Akadeemiasse, kus on käesolevast aastast ka tasuta õppe võimalus.  Bakalaureuseõppesse saab kandideerida veel arhitektuuri ja linnaplaneerimise, klaasikunsti ja -disaini, kujunduskunsti, kunstiteaduse, meediagraafika, moestilistika ja muinsuskaitse ja restaureerimise õppekavale.  Magistri- ja doktoriõppesse võtavad uusi üliõpilasi vastu kõik õppekavad (täisloetelu toodud allpool).

 

Avaldusi saab esitada 26. juunini internetikeskkonnas www.sais.ee ning kahel päeval kohapeal, so 25. ja 26. juunil aadressil Estonia pst 7/Teatri väljak 1 kella 10–16.

Käesolevast aastast on Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemias tasuta õhtune bakalaureuseõpe, kus on muutunud üks eriala valik – graafilise disaini õppekava asemel on loodud õppekava Meediagraafika. Vene keeles ja õhtuti saab õppida tasulisel graafilise disaini õppekaval. Bakalaureusetasemel päevases õppes uusi õppekavasid lisandunud ei ole.

Magistriõppekavadest on suuremaid sisulisi muudatusi teinud kunstiõpetaja õppekava, kus osakonda asus 2011. õppeaastast külalisdotsendina juhtima Annely Köster ja külalislektori ja -teadurina Anneli Porri.  

Kunstiõpetaja eriala on mõeldud neile, kes soovivad õppida kunstilisi protsesse mõtestama ja tõlkima eri sihtrühmadele. Samuti neile, kes loomingulise tegevuse kõrval tahavad pühenduda kunsti mõistmise süvendamisele ja selle mõju suurendamisele ühiskonnas.

Õppekava fookuses on kunsti õpetav inimene ja kaasaegne kunstiharidus laiemalt:  üld-, huvi- ja kõrgharidus ning muuseumipedagoogika. Loomulikult arvestab kunstiõpetajate koolitus ka professionaalse kultuuri vajadustega ning töötab selle nimel, et tagada Eesti kunstimaailma toimimine nii haritud publiku kui kunstnikkonna järelkasvuga.

Teooriaõpinguid toetab pedagoogiline praktika, mis koosneb kolmest osast erinevates praktikaasutustes. Üldhariduskooli praktika toimub Rocc-al-Mare Koolis, Tallinna Ühisgümnaasiumis, Viimsi Keskkoolis või Pelgulinna Gümnaasiumis; muuseumipedagoogiline praktika toimub Eesti Kunstimuuseumi ja kunstikooli praktika Sally Stuudio kunstikooli baasil.

“Meie eesmärk on vähendada lõhet aktuaalsel kunstiväljal toimuva ning üld- ja huvihariduses pakutava kunstiõpetuse vahel. See tähendab, et kunstiõpetuses on esmatähtsad need küsimused ja käsitlused, mis käibivad kaasaegses kunstimaailmas, kus maailmapiltide, seisukohtade, tehnikate ja meediate paljusus, uurimuslikkus ja väljendusrikkus on olulisel kohal käelise meisterlikkuse kõrval. Esmatähtis on aga kunstikeele mõistmine ja kunsti tajumine avatud dialoogipartnerina, ” selgitab Annely Köster õppekava laiemat olulisust.

Magistriõppekavade valikusse lisandus Disain ja rakenduskunsti õppekava alla digitaalne disain, mille eesmärk on luua eeldused ja tingimused üliõpilase süvendatud arenguks digitaalse keskkonna eripärast lähtuvalt ning anda kompleksne ülevaade digitaalse keskkonna väljunditest ja võimalustest.  Õppekava tutvustab digitaalse meedia toimimist ja veebiarenduse protsessi erinevaid etappe ja arendab üliõpilase isikupärast eneseväljendusoskust digitaalses keskkonnas.

Kaheaastase õppeaja jooksul ühildatakse disainilooming elementaarsete digitaalse valdkonna tehniliste oskustega ja koolitatakse spetsialiste digitaalse platformi loovtööstuse harudele Eestis.

Digitaalse disaini eriala ained läbinu on mitmekülgsete erialaliste pädevustega spetsialist, kes on võimeline arendama oma oskusi ja töötama professionaalsel tasemel nii üksi kui ka meeskonnas.  Õppekava arendab ja juhib Veiko Tammjärv.

Doktorantuuri õppekavadena võtavad kandidaate vastu Kunst ja disain, Kunstiteadus, Muinsuskaitse ja restaureerimine.  Viimase nelja aastaga on doktoriõppesse kandideerijate arv kolmekordistunud.

Lisateave sisseastumise, õppekavade ja kõikide nõuete kohta leidub järgnevatel linkidel:

http://www.artun.ee/sisseastumine/tere-tulemast/

BA õppesse http://www.artun.ee/sisseastumine/bakalaureuseope/

MA õppesse http://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope/

PhD õppesse http://www.artun.ee/sisseastumine/doktoriope/

 

Vastuvõtu konkursside statistika aastate kaupa: http://vana.artun.ee/index.php?lang=est&main_id=297