Vestlusring valdkondadevahelisest koostööst

12. märts, 2014

Reedel, 14. märtsil kell 11.00 – 12.45 toimub Tallinna Tehnikakõrgkoolis projekti “Betooniteater” raames modereeritud vestlusring, kus ettevõtjad ja organisatsioonide esindajad vahetavad mõtteid valdkondadevahelisest koostööst. 

Projekti „Betooniteater“ partneriteks on Tallinna Kultuurikatel, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakond. 

Modereeritud vabas vormis vestlusring on suunatud eelkõige tudengitele, õppejõududele kuid ka ettevõtjatele ja vabakutselistele kunstnikele. Vestlusringis arutletakse kuidas on valdkondadevahelise koostööni jõutud, kui kiiresti on koostööpartnerist aru saadud ning millist lisandväärtust ja kogemust on taolise koostöö kaudu ettevõttele juurde tulnud. 

Valdkondadevahelisest koostööst jagavad mõtteid ja kogemusi Piret Reinson Nordea Pangast, Peep Ehasalu Sokos Hotel Virust, Andres Nurja OÜ Raut Ehitusest, Ave Tampere Eesti Päevaleht digilehest ja Pille-Liis Milvere Eesti Disainikeskusest. Modereeritud vestlusringi juhib Herkko Labi, Von Krahli Teatrist.

“Betooniteatri” projekt sai alguse 2013. aasta sügisel ning selles osalevad õppejõud, tudengid ja ettevõtted õpivad paremini nägema koostöövõimalusi igapäevaelus teineteisest kaugel asuvate valdkondade vahel. Projekti esimesed koolitused toimusid 20.-21. septembril 2013 Viljandis ning 16.-17. jaanuaril 2014 Tallinnas. Betooniteatri projekt lõppeb õppejõudude ja tudengite ühistöös valminud uuslavastusega 2015. aastal.

Kõrgkoolide õppejõud omandavad projekti käigus teadmisi, kuidas valdkondadevahelisi protsesse juhtida ja tudengeid koostööle suunata. Kultuurivaldkonna tudengis omandavad ettevõtlusteadlikust ja aktiivsust ning insenerivaldkonna tudengites ettevõtluseks vajalike oskusi nagu loov mõtlemine, kommunikatsioon ning suhtlemisvõime. 

Õppejõudude koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist (programmi Primus kaudu). Projekti erinevaid ettevõtmisi toetavad veel Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond, Hasartmängumaksu Nõukogule, EAS, URBACT, ehitusettevõtja Kalev Ramjalg. 

Koolitusgrupp on küll juba täis registreerujatele, kuid press on oodatud vestlusringist osa võtma. 

Enda osalemissoovist teata Kristiina Kütile.