Vii oma muusikaekspordi projekt ellu!

22. veebruar, 2011

altMTÜ Eesti Muusika Eksport pakub koos Eesti Autorite Ühinguga täiesti ainulaadset võimalust kõige hullemate, originaalsemate ja perspektiivikamate ekspordiprojektide elluviimiseks.  Olgu selleks (välis)kontsert, turnee, festival, plaadistamine, video salvestamine, kirjastamine, raadio- või teleülekanne – parimad ideed viime koos ellu! Ideede esitamise tähtaeg: 15. märts 2011.

Kes võivad ideid esitada?
Ideid võivad esitada kõik autorid, heliloojad, interpreedid, artistid, ansamblid, bändid, samuti organisatsioonid, sõltumata muusikalisest taustast.

Kuidas idee vormistada?
Idee tuleb esitada .doc või .pdf-formaadis ja idee kirjeldus peab sisaldama andmeid projekti esitaja ja projektis osalejate kohta, projekti sisulist kokkuvõtet, püstitatud eesmärke projektis osalejate jaoks, toimumisaega, võimalikke partnereid ja eelarvet (plaanitud kulud, tulud).

Milliseid projekte eelistatakse?
Eelistatud on originaalse sisuga projektid, mis:
-loovad pikemaajalise väärtuse projektis osaleja(te)le;
-on hästi läbi mõeldud ja pakuvad terviklahendust püstitatud eesmärkide saavutamiseks;
-omavad konkreetset väljundit (väliskontsert, turnee, salvestus, kirjastamine, distributsioon, raadio- või teleülekanne vms);
-kaasavad projekti elluviimisel tugevaid partnereid;
-omavad ekspordipotentsiaali;
-omavad positiivset mõju eesti muusikaelule tervikuna.

Kuhu ideed saata?
Ideed saata .doc või .pdf-formaadis juko@estmusic.com 15. märtsiks 2011!

Kuidas toimub tulemustest teavitamine?
Parimate ideede autoritega võetakse ühendust aprilli esimesel nädalal.