Viljandi kesklinnas avatakse loomeinkubaator

07. veebruar, 2011

alt7. veebruaril avatakse Viljandis esimene alustavale loomeettevõtjale suunatud loomeinkubaator. Ettevõtmise taga on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Viljandi linna, Ugala Teater SA ja Viljandi Metall AS-i poolt asutatud Sihtasutus Viljandimaa Loomeinkubaatorid .

 

Tavapärase stuudiopõhise ja ateljeetüüpi loometöö ja tugiteenuste asemel pakub inkubaator kompleksseid tootmisbaase. Veebruaris avatud tekstiili ja rahvusliku käsitöö suuna tarbeks on renditud  postimaja III korrusel erialaspetsiifiliselt sisustatud ruumid ning aasta lõpus plaanitakse avada ka teine suund – metallikeskus.

Alustav loomeettevõtja saab inkubaatoris rentida ruume ja seadmeid ning 3 aastase inkubatsiooniperioodi jooksul osutavad inkubandile toetavat ettevõtlustuge oma-ala spetsialistid.

„Käsitöö ja tekstiili valdkonna inimestel on seni oma ettevõtluse ja tootmistegevuse alustamisel olnud sageli probleemiks hinnalt kalli, kuid väga vajaliku seadmepargi soetamine. Viljandi loomeinkubaatori tekstiilikeskuse on võimalik seadmeid mõistliku hinnaga rentida, samuti pakume alustavatele ettevõtetele toetavat ettevõtlustuge,“ selgitas Elerin Laurimäe, SA Viljandi Loomeinkubaatorid juhatuse liige.

Inkubaatori tekstiilikeskus pakub kergemaks, kiiremaks ja kvaliteetsemaks tööks mitmeid innovaatilisi Eestis harva esinevaid seadmeid: tuftimisseadet erikujuliste vaipade valmistamiseks, laia viltimismasinat suurte tööde tegemiseks, naha-ja karusnaha õmblemise seadmeid ning laialdaste võimalustega tikkimismasinat. Samuti on tekstiilikeskuses arvutipõhised kangasteljed ning lisaks traditsioonilised käsitöövahendid vokkidest kangastelgedeni.

„Eestis sellise suunitlusega kooslust varem pakutud ei ole ning mitmed valdkonnas tegutsevad tekstiilikunstnikud, kes inkubaatorit piilumas käinud, on särasilmil uurinud, millal ja kuidas oleks võimalik meie seadmeid kasutada. Mitmed spetsiifilisemad seadmed, näiteks viltimismasin ja tuftimisseade, on tellitud läbi pika tarneaja Hollandist ja Saksamaalt, kuna Eestis neid paraku ei vahendata,“ lisas Laurimäe.

„Viljandi Loomeinkubaatori tekstiilitöötlusele suunatud ettevõtluskeskkond on ainus omataoline Eestis. Tallinnas ning Tartus asuvad loomeettevõtetele suunatud inkubaatorid toetavad alustavat ettevõtet üldiste tugiteenustega- nii koolituste kui kontoripindadega. Spetsiifilise seadmepargi soetamine konkreetse suunitlusega ettevõtete loomiseks on kahtlemata tunnustust vääriv,“ sõnas Eva Leemet, Loov Eesti tegevjuht.

Tekstiilikeskkonnale on sihtasutus teinud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Euroopa Regionaalarengu fondi toel investeeringuid 76 700 EURi (1,2 mln kr) ulatuses ning 2011. aasta lõpus planeeritakse avada Viljandi Metalli ruumides inkubaatori teine suund – metallikeskus, millele planeeritud investeering väljaehitusele ja sisseseadele on eripärast tulenevalt u 450 000 EURi (7 mln kr).