Viljandi kutsub vanemaealiseid käsitöömeistreid tagasi tööturule

03. august, 2012

Projekt „Vanemaealiste käsitöömeistrite lõimimine tööturule“ ” alustas töötute registreerimist tasuta koolitusele.

 

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia projekt „Vanemaealiste käsitöömeistrite lõimimine tööturule“ alustab septembris  käsitöötehnoloogiate ja ettevõtluse koolitusi kuues Eesti piirkonnas ( Pärnu, Rakvere, Tallinn, Tartu, Viljandi, Võru). Süvendatud tehnoloogiaõpe toimub 5 tehnikas (silmuskudumine, masinkudumine, telgedel kudumine, tikkimine, vöökudumine). Üks osaleja saab õppida kuni kahte tehnikat.

Koolitusele ootame üle 50 aastaseid käsitööd oskavaid  inimesed, kes on hetkel töötud. Osaleda võivad ka kuni 74 aastased mittetöötavad pensionärid.

Projekti eesmärk on koolitada väga heade tehniliste oskustega professionaalseid käsitöömeistreid, kes on valmis etteantud kavandite järgi käsitöötooteid (s.h. rahvarõivaid) teostama ja ühtlaselt hea kvaliteediga tiražeerima.  Koolitusperiood kestab üheksa kuud  septembrist maini ja on jagatud kaheks põhiteemaks: tehnoloogiaõpe ja ettevõtluskoolitus. Käsitöötehnoloogiate koolitused toimuvad kaks korda kuus kontaktõppena ning õppetsüklite vahelisel ajal iseseisva individuaaltööna. Ettevõtluskoolituse viib läbi Tartu Ülikooli Ettevõtluskeskus . Peale koolituse lõppu on parimatele õppuritele planeeritud 1 kuu pikkune tööpraktika kohalike tööandjate (poed ja ettevõtjad) juures.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond „Inimressursi arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetmest „Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine”. Projekti partnerid on  Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ning Viljandimaa Loomeinkubaatorid SA.