Viljandis jätkatakse spetsialiseerumist

19. detsember, 2012

viljandi-loomeinkubaatorViljandi Loomeinkubaatori jaoks oli lõppevas aastas mitmeid olulisi sündmusi, mis muudavad selle meeldejäävaks. Tänavu keskendus inkubaator eelkõige traditsioonilise tekstiili- ja metallitöö töökodade arendamisele Viljandis. Aastasse mahtus nii koostööd, uusi koolitusprojekte kui ka mitme aastase eeltööga metalliinkubaatori mahukas ehitus ja sisustustöö.

Koostöö mitmel rindel

Viljandi Loomeinkubaator alustas sel aastal koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga projekti „Vanemaealiste käsitöömeistrite lõimimine tööturule”. “Ettevõtmine õpetab käsitööoskusega ja ettevõtlikele üle 50aastastele töötutele ja kuni 74aastastele pensionäridele läbi tasuta koolituste ettevõtlust ja käsitöötehnoloogiaid ehk teisisõnu toob nad tagasi tööturule,” selgitas Viljndi Loomeinkubaatori projektijuht Elerin Laurimäe. Koolitused leiavad aset 6 Eesti piirkonnas ning süvendatud tehnoloogiaõpe koos praktikaga toimub 5 tehnikas. Inkubaator on meistrite ja ettevõtjate kontakte tellijatele vahendavaks üksuseks andmebaasiks üle Eesti. Projekti rahastab Innove.

Aastasse mahtus ka rohkelt koostööd kõrgkoolidega, võimaldades õppuritel oma toodete prototüüpimiseks rakendada loomeinkubaatori seadmeparki ja meistrite tuge.

“Mais korraldasime koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna ja teiste Viljandi käsitöökeskustega Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu üle-eestilised Käsitööpäevad, millest seekord võttis osa 180 inimest. Mitmekülgse programmi käigus tutvusid kõik osalejad ka Loomeinkubaatori töökodade ja tegevuspõhimõtetega,” rääkis Elerin.

Võimalused metallitöödeks

2012.a lõpp oli murrangulise tähtsusega – nimelt jõuti läbi mitme aastase ettevalmistustööga ligikaudu üle 400 000€ maksva metallitöö inkubaatori sisustamiseni seadmepargiga. “Keskus koondab endas peenmetalli-, vormitöö, valamise – ja kuutöötluse-, keemilise töötluse- ja lukksepa töökojad. Seadmepark on väga laiapõhjaline võimaldades tavapärase ateljeetüüpi  töökeskkonna asemel valmistada eksperimentaalseid metallitöid vastavalt loomemajanduse valdkonna vajadustele,” rääkis Elerin suurejoonelisest ettevõtmisest. Keskuse valmimist rahastab EAS.

Ees on metalliinkubaatori avamine Viljandis Reinu tee tööstuspiirkonnas ja selle võimaluste tutvustamine 2013. aasta alguses.

2013. a jätkame tekstiili- ja metalliinkubaatorisse tootmissuunaga inkubantide värbamist ning lisandub ühe tegevussuunana lisaks ka 3D ehk digijuhitavate seadmete kasutamine disainimise ja materjalide töötlemisel.

http://www.loomeinkubaator.ee/