Virtuaalreaalsus Euroopa Liidu Nõukogus?

23. november, 2017

Tallinn Music Week viis Euroopa Liidu Nõukogusse uudse virtuaalreaalsuse projekti ning tutvustas kultuuri rolli positiivse muutuse algatajana ühiskonnas

20. ja 21. novembril toimus Brüsselis Euroopa majas Euroopa Liidu hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu. Kultuuriministrite mõttevahetuse kultuuri rolli üle sidusate ühiskondade kujundamisel juhatas sisse festivali Tallinn Music Week asutaja Helen Sildna inspiratsioonikõne. Nõukogus võeti muuhulgas vastu ka järeldused, mis käsitlevad kultuuri kättesaadavuse edendamist digivahendite kaudu ning esitleti Tallinn Music Weeki tiimi juhtimisel valminud virtuaalreaalsuse projekti, mis tutvustas nõukogu järeldusi nutika noorsootöö teemal. 

Teisipäeval, 21. novembril võeti nõukogus kultuuriminister Indrek Saare juhtimisel vastu järeldused kultuuri kättesaadavuse edendamise kohta digivahendite kaudu ning sporditreenerite rolli kohta ühiskonnas. Samuti vahetasid Euroopa kultuuriministrid mõtteid kultuuri rolli üle sidusate ühiskondade kujundamisel suurenenud rände ja inimeste liikuvuse kontekstis.

Mõttevahetuse juhatas nõukogus sisse festivali Tallinn Music Week asutaja Helen Sildna inspiratsioonikõne „Kultuur ja loovus kui kuuluvustunde ja positiivse muutuse algataja ühiskonnas“. Oma ettekandes toonitas Sildna, et Euroopa kultuurisektor saab tõhusalt kaasa aidata kaasaja sotsiaalsete probleemide ja üleilmsete väljakutsete lahendamisele. „Tallinn Music Weeki lugu tõestab, et just loovsektori võimuses on positiivsete muutuste esilekutsumine kunsti, hariduse, ettevõtluse, tehnoloogia, sotsiaal- ja keskkonnateemade ning rahvusvaheliste suhete ühendamise läbi. Kultuur ja loometööstus aitavad mõista, et mitmekesisus – nii kultuuriline kui ka sooline – on vundament rikkalikule vabale eneseväljendusele, ainulaadsusele ja autentsusele, mis loovad võimalusi ühiskonnas tervikuna.

Sildna pani ELi kultuuriministritele südamele, et kultuuripoliitika peab motiveerima kultuurisektorit võtma ühiskonnas suuremat vastutust ning toetama nii uusi kui ka väiksemaid tegijaid ja uuendusmeelsust.

„Peame sihikindlalt kujundama hinnangutevaba, toetavat ja usaldavat keskkonda, mis loob võimalusi uutele, väikestele, habrastele ideedele ja tegijatele. Peame kandma hoolt, et meie kultuurielu ei viiks ellu vaid juba end tõestanud institutsioonid, vaid et me arvestaksime teadlikult ruumi ja võimalusi ka uue jaoks. Suurim takistus novaatorlusele ja muutustele on protektsionism,“ rõhutas Sildna.

Helen Sildna kõne inglise keeles

Nõukogus võeti vastu ka järeldused, mis käsitlevad võimalusi, mida pakub digitehnoloogia kultuuriorganisatsioonidele publiku tõhusamaks kaasamiseks üha muutuvas digitaalkeskkonnas.

Nõukogu avapäeval, 20. novembril tutvustas minister Mailis Reps ELi noorteministritele digitehnoloogia võimalusi ning nutika noorsootöö olemust läbi VR-prillide. TLÜ Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse (MEDIT) arendatud virtuaalreaalsuse tehnika abil pakuti võimalust rännata ajas tagasi oktoobrikuus Tallinna Kultuurikatlas toimunud EL Noortekonverentsile ning tutvuda uue ajastu noorsootöö suundade ja kokkulepetega ning valdkonnas kasutuses olevate digilahendustega. Tallinn Music Weeki tiimi juhitud virtuaalreaalsuse projekt sündis Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ja MEDITi koostöös. Projekti toetasid Samsung Eesti, Mobiiliringlus, CIVITTA ning CF&S. Tegu oli esmakordse sedalaadi interaktiivsete digilahenduste kasutamisega ametlikul EL nõukogu ümarlaual.

MEDIT loomelabori produtsendi Katrin Kuusiku sõnul on rahvusvaheliselt tegutseva tippkeskuse sihiks kombineerida virtuaalreaalsust hariduslike eesmärkidega.
“Peame oluliseks toetada meie riigi head mainet, kaasaegsust ja eri valdkondade digitaalset võimekust. Meie eesmärgiks on kombineerida virtuaalreaalsus hariva ja mitmekülgse sisuga, luua mängulisi lugude jutustamise võimalusi ning realiseerida ideid. Ja ideid on meil palju!”

Lisainfo nõukogu päevakorra kohta  ja taustamaterjalid, sh ka foto- ja videomaterjalid on kättesaadavad  Euroopa Liidu Nõukogu veebilehel (PDF)