Voices of Culture kutsub Eesti organisatsioone osalema arutelus Euroopa Komisjoniga

30. september, 2020

Programmi „Voices of Culture 2019 – 2021” kolmas teema, “Kultuur ja säästva arengu eesmärgid: väljakutsed ja võimalused”, esitab küsimusi kultuuri väljakutsete ja võimaluste ning säästva arengu eesmärkide kohta. Kuidas saavad uued prioriteedid, poliitikad, tegevused ja rahastamisvood seda probleemi paremini lahendada?
Arutelusse võivad kandideerida kultuuri- ja loomesektori esindajad (kutseorganisatsioonid, kultuuriasutused, valitsusvälised organisatsioonid, Euroopa võrgustikud, sihtasutused, eraorganisatsioonid jne), kellel on asjakohased teadmised kõne all oleval teemal ja kes soovivad anda oma panuse aruteludesse Euroopa Komisjoniga.

Edukad taotlejad kutsutakse digitaalsele ajurünnakule 02.12.2020 – 03.12.2020 ja 11.02.2021 dialoogikohtumisele, et jagada oma panust viies soovitatud aruteluvaldkonnas:haridus, majanduskasv ja tööhõive, jätkusuutlikud kogukonnad, kliima ja väljendusvabadus.

Vaata lähemalt