Võimalus osaleda Euroopa Komisjoni loomemajanduse rahastamise uuringus

27. veebruar, 2013

Europe for CreativityEuroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi(DG EAC) tellimusel viib IDEA Consult sel poolaastal läbi uuringut, mille  eesmärk on kaardistada kultuuri-ja loovsektorite juurdepääs rahastamisele (va audiovisuaalsektor) erinevate riikide ja allsektorite lõikes.

 

Vaadeldakse kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid näitajaid. Infot kogutakse sektori struktuuri ja tulemuslikkuse, rahastamisele juurdepääsu ning rahastamisvajaduste kohta ning vaadeldakse finantsinstitutsioonide investeeringuid antud sektoris. Osa uuringust moodustab küsitlus, mida saab interneti teel täita kuni märtsi keskpaigani (http://eu-for-creativity.eu/). Küsimustik on eelkõige suunatud kultuuri-ja loovsektoris (kaunid kunstid, etenduskunstid, tarbekunst, pärand, arhiivid, raamatukogud, kirjandus, arhitektuur, disain jne.) tegutsevatele väikeettevõtetele. 

Vaata lisaks: http://eu-for-creativity.eu/