Võimalus rakendada rahvusvahelisi üliõpilastiime ettevõtte rahvusvaheliste ärivõimaluste analüüsimiseks ja uute ideede saamiseks

09. juuni, 2014

ebsEstonian Business Schooli 2014.a. septembris algaval kursusel International Business Opportunities in the Baltic Region osalevad üliõpilased erinevatest riikidest – Lõuna-Euroopast Põhjamaadeni. Üksikud tudengid on ka Hiinast ja teistest regioonidest väljaspool Euroopat.

Õppetöö käigus saavad 4-5 üliõpilasest koosnevad rahvusvahelised tiimid  ülesande analüüsida ühe Eestis tegutseva, kuid rahvusvahelisest ärist huvitatud ettevõtte probleeme ja arengusuundi, et koostada raport, mis aitaks ettevõtte jaoks olulist probleemi lahendada või uusi rahvusvahelisi ärivõimalust kasutada. Ka teie ettevõte võib sellise tasuta „ajutrusti” teenuseid kasutada, kui pakute üliõpilastele välja teid huvitava probleemi ja varustate nad vajaliku taustinfoga ettevõtte kohta. Tudengid võivad näiteks aidata hinnata teie uue toote sobivust Lääne-Euroopa turgudele ja leida sobivaid müügikanaleid, leida allhanketööde tellijaid erinevates Euroopa riikides, otsida võimalikke tarnijaid Hiinast, testida teie firma teenuse ja teenindajate töö kvaliteeti välismaise kliendi vaatevinklist.  Eesti poolt on projektitiimidesse kaasatud ka Estonian Business School’i ja Tallinna Tehnikaülikooli magistrante, kes on valinud ekspordijuhtimise spetsialiseerumise. Paljudel nendest juba on praktiline ekspordikogemus.

Koostöö üliõpilastest moodustatud rahvusvahelise rühmaga sisaldab reeglina alljärgnevaid etappe:

  1. Huvitatud ettevõtete esindajad saadavad hiljemalt 25. juuniks 2014.a. EBS ettevõtluse õppetooli juhatajale Tiit Elenurmele e-posti aadressile tiit.elenurm@ebs.ee inglise keeleslühikese ülesandepüstituse (1 kuni 2 lk.), mis sisaldab ka ettevõtte kontaktisiku nime, 
    e-posti aadressi ja telefoni, kellega tudengitiimi esindaja saaks ülesande täitmiseks suhelda. Soovitav on anda ülesandepüstituses viited taustinfo allikatele (interneti kodulehekülg jm.), millega tudengid enne ettevõttega kontakti loomist peaksid tutvuma. Kui teie ülesannet on kursuse raames võimalik täita, komplekteerib ettevõtluse õppetooli juhataja selleks sobiva üliõpilaste rühma.
  2. Üliõpilaste esindaja lepib ettevõtte kontaktisikuga kokku ettevõtte külastuse, mille käigus tutvustatakse ettevõtet ja antakse täiendavaid selgitusi ülesande täitmiseks. Töökeel rühmaga suheldes on inglise keel.
  3. Üliõpilaste rühm täidab ülesande ja esitab ettevõttele rapordi esialgse versiooni. Ettevõtte esindajad annavad vajaduse korral täiendavaid juhiseid ülesande täitmiseks ja rapordi lõppversioon koostamiseks.
  4. Peale rapordi lõppversiooni saamist annab ettevõtte esindaja tehtud tööle lühikese kirjaliku hinnangu (orienteeruvalt 0,5-1 lk.), mis toob välja saavutatud tulemuse, üliõpilaste koostatud rapordi plussid ja miinused ning küsimused, millele rühm oleks ülesande täitmisel võinud rohkem tähelepanu pöörata.

Kuigi tudengid täidavad teie ülesannet kursuse raames tasuta, võiksite siiski kaaluda vastavalt enda ettevõtte võimalustele tudengitele projekti lõppedes tulemustasu maksmist või mingit muul viisil neid täiendavalt motiveerida, kui saavutatud tulemus vastab teie ootustele või ületab neid.

Lisainformatsioon:

Tiit Elenurm
EBS ettevõtluse õppetooli juhataja  
tiit.elenurm@ebs.ee  
5027821