Võti Tulevikku annab võimaluse värvata kõrgharidusega tööjõudu

22. jaanuar, 2013

voti tulevikkuVõti Tulevikku on tudengiorganisatsiooni BEST-Estonia poolt läbiviidav projekt Tallinna Tehnikaülikoolis, mille eesmärk on luua kontakte tudengite ja ettevõtete vahel. Üritus on suunatud kõigile Eesti ettevõtetele, kes vajavad oma meeskonda kõrgharidusega tööjõudu.

Kontaktprojekt Võti Tulevikku 2013 leiab aset 4.-6- märtsil Tallinna Tehnikaülikooli ruumides. Esimesele päevale on planeeritud üldharivad loengud ja koolitused, mida annavad Eesti oma ala asjatundjad. Teisel ja kolmandal päeval toimub TTÜ aulas karjäärimess, millega paralleelselt viiakse auditooriumites läbi töötoad.

Võti Tulevikku 2013 projektis osalemine võimaldab ettevõtetel saada tudengitega kontakti mitmel viisil: osalemine karjäärimessil tagab vahetu kontakti tudengitega ning toimib paremini kui informatsiooni vahetamine emaili või telefoni teel. Juba messil on võimalik firmal teha tudengile ettepanek praktikale tulemiseks või töökohale asumiseks. Töötoad aitavad välja selgitada potentsiaalsed tulevased töötajad või praktikandid. Lisaks kahele eelpool öeldule võimaldab mälupulgal asuv virtuaalkataloog luua informatiivse ülevaate firma tegemistest ning nõudmistest, mida tudeng saab ka pärast projekti lõppemist sirvida ning leida endale sobiva ettevõtte.

Karjääripäevadel osalemine aitab saada aimu või kinnitust tudengite võimetest ning oskustest. Kuna ettevõtete kaasamine  hariduspoliitika kujundamisse on muutumas aina tähtsamaks, võimaldab osalemine karjääripäevadel saada ülevaate õpetatavate erialade tasemest ning vajadusel anda ka soovitusi.

Kontaktprojektis osalemine tuleb igati kasuks ka tudengitele, kellel juba diplom käes või kes alles õpivad, kuid omavad soovi töötamiseks ning praktika tegemiseks. Messil, töötubades ja koolitustel osalevad tudengid saavad ettekujutuse, mis on ettevõtete poolsed ootused ning millele peaks rõhku panema.

Lisainformatsiooni leiab Võti Tulevikku kodulehelt.