Wilderness Dreams juhib oma toodanguga tähelepanu põlislooduslade kaitsele

06. märts, 2013

urlSaame tuttavaks järjekordse tooterendusprogrammi PESA projektiga Wilderness Dreams.  Meeskonda kuuluvad Marje Eelma (34), Martin Eelma (31) Tuumik Stuudiost www.tuumik.ee ning Anu Almik (33) ja Rait Parts (33) Mardu stuudiost www.mardu.ee PESAs arendavad nad ühiselt Mardu stuudio esimest omatoodet – põlisloodusaladele iseloomulike ning hävimisohus looma- ja linnuliikide elukäiku vahendavat voodipesukomplektide sarja.

 Kuidas leidsite äriidee?

Oleme kõik keskmisest tundlikuma sotsiaalse närviga ja osadel meist on ka looduskaitseline taust. Looduskaitse üks eesmärke tänapäeval on kaitsta elupaiku ja tekitada suurte loodusmassiivide/kaitsealade vahele liikumiskoridore, et ei tekiks suletud ja eraldiseisvaid “saarekesi” tööstusmaastike, linnade ja põllumajandusmaastike vahel, sest täna on põlislooduse liikide väljasuremise peamine põhjus elupaikade killustatus ning kahanemine – metsaraie, põllumajandus, keskkonnamürgid. Meie mõte on teadvustada laiemalt seda, et inimene kui liik tervikuna mõjutab kõiki teisi liike enda ümber ja oleme sundinud oma tegevusega põlislooduse liike nende elupaikadest lahkuma, mis toob paratamatult kaasa nende huku. Lisaks hävimisohus liikide kaitse vajalikkuse teadvustamisele soovime panustada praktiliste looduskaitsetööde läbiviimisesse. Osa toote müügist saadavast tulust suunatakse voodipesul kujutatud ikoonliikide elupaikade kaitseks ja osa uute sarnast sotsiaalset sõnumit kandvate toodete arendamiseks.

Millises valdkonnas jäid ettevõtlusega hätta? Mis tähendab sinu jaoks PESAs osalemine?

PESAs osalemine annab toote arendamiseks kindlad raamid ja sunnib süsteemselt ja järjekindlalt kõik vajalikud teemad läbi mõtlema. Saame teadmised ja kogemused kogu protsessist, mida edaspidi rakendada järgmiste Mardu stuudio omatoodete arendamisel. Teema, millega oleme pisut hätta jäänud on litsentsimüük. Meil on ärimudelit välja töötades olnud kindel veendumus, et leiame Euroopast spetsiifilised tekstiilitootjad, kes on huvitatud sotsiaalse vastutuse väljendamisest ning on nõus arendatava voodipesukomplekti omale tootmisesse võtma, oma müügikanalites seda müüma ja osa müügitulust looduskaitsesse suunama. Viimane areng on olnud aga selline, et kaalume hoopis varianti kasutada tekstiilitootjaid, kes valmistavad toote tellimisel (print on demand) ja müük toimuks interneti teel läbi tootjate. Teine teema, mille puhul otsime abi ja nõu on välisturgudele sisenemine, sest meie toote puhul on Eesti turuna liiga väike ning teema puudutab ju tegelikult kogu maailma.

Millised on ettevõtte tulevikuplaanid?

Põlisloodusaladele iseloomulike ning hävimisohus looma- ja linnuliikide elukäiku vahendav voodipesukomplekt on esimene Mardu stuudio omatoode, mida meil on plaanis eksportturgudel müüa. Edaspidi on meil kavas arendada uusi sotsiaalset sõnumit kandvaid tarbeesemeid, mis on kestlikud, sotsiaalset mõõdet ja lokaalselt positiivset mõju omavad tooted. Laiemalt on Mardu stuudio eesmärgiks rajada aastaks 2015 Soomaal  asuvasse Mardu talu aita erinevate disaini- ja käsitööeriala professionaalidele avatud stuudiona toimiv õppe- ja loomekeskus. Stuudio eesmärk on vahendada erinevate loomemajanduse valdkondade oskusteavet, et tõhustada kaasaegse tehnoloogia ning madala ressursikasutusega vähetuntud ning hääbuvate käsitöönduslike erialade ja tehnikate kooskasutamist. Stuudio eesmärgi laiemaks sotsiaalseks mõõtmeks on laiema kõlapinna leidmine lokaalset positiivset mõju omavatele säästlikele tootmisviisidele.

Mida soovitad teistele alustavatele ettevõtjatele?

Et positiivsed asjad juhtuma hakkaksid, peab hea meeskond taga olema!