XXIII Viljandi pärimusmuusika festivali tunnuskujunduse konkurss

18. november, 2014

folk2015 1XXIII Viljandi pärimusmuusika festivali teema on VABADUS. Eesti Pärimusmuusika Keskus kuulutab välja stipendiumikonkursi, loomaks 2015. aasta Viljandi pärimusmuusika festivalile sobivat tunnuskujundust. Nagu varasematel aastatel, on ka seekordse festivali teema inspireeritud hetkeolukorrast pärimusmuusikas ja maailmas toimuvast üldisemalt.

Iga päev luuakse repertuaari ja originaalloomingut, mis ei toetu otseselt pärimusele ja on mõjutatud meid ümbritsevast helidemaailmast, aga samas põnevalt segunenud traditsioonilise muusika stiilielementidega. Toetudes traditsioonidele ja tundes oma juuri, ei ole võimalik eksida, samas tuleb märgata seda, mis toimub sinu kõrval selsamal hetkel ja osata ka sellest midagi kasulikku õppida. On ju läbi aegade hinnatud laulikuid ja pillimehi, kes suudavad luua laule ja lugusid, mis peegeldavad reaalset hetkeeolukorda ning seeläbi puudutavad inimesi sügavalt ja muudavad need sündmused erakordseteks ja meeldejäävateks.

Kui pärimusmuusika festival 22 aastat tagasi alustas, oli olukord, kus ehe pärimusmuusika tuli suuresti arhiivilintide abil taasluua. Toimus nn folk revival ehk pärimusmuusikarevolutsioon ja paljud inimesed hakkasid esivanemate pärandi vastu rohkem huvi tundma ning pärimusmuusika muutus noortele oluliseks eneseväljendusvormiks. Hetkel on toimumas uus revolutsioon, sest küpseks on saanud järgmine põlvkond muusikuid. Nad on oma oskused saanud juba varases nooruses ning seetõttu on pärimusmuusika nende jaoks nii loomulik keskkond, et pärmuslike pillide ja stiilitunnetusega loodud omalooming on asjade loomulik käik ja loogiline areng. Kasutades erinevaid pille ja orienteerudes hästi erinevates moodsates muusikažanrides, peegeldab see hästi tänapäeva olukorda, kus traditsiooniline elulaad on kadumas ning pärimusmuusika otsib kohta ka linnakeskonnas, kust tulenev mitmekesisus ei jäta tundlikke loojaid mõjutamata.

Hetkeolukord maailmas paneb meid järjest rohkem hindama inimeseks olemise põhiväärtusi. Me vajame identiteeti selleks, et tunda ennast erilistena. Identiteet seob meid oma keele, maalapi ja rahvaga, see omakorda loob vajaliku turvatunde inspiratsiooni tekkeks. Meie kõige suurem rikkus on inimeste anne ja loomevabadus, mida tuleb hoida ja kasvatada kõige suurema tähelepanuga. Vabadusetunne on suurim eeldus loomingu tekkeks, mis omakorda taasloob identiteeti ning muudab inimesed hoolivamaks, enesekindlamaks, ehk siis paremateks inimesteks.

Järgmise festivaliga tahamegi teadvustada vabaduse erinevaid tahke ja näidata, mis peitub selle ilusa kuid mitmetähendusliku sõna taga. Nendime, et vabadus pole iseenesestmõistetav ning võib hetkega kaduda. Tunnistame, et vabadus ja vastutus käivad koos. Tahamegi seda kõike inimestele meelde tuletada ja küsida, kas maailmas, kus elame on vabadus üldse võimalik ja kuidas seda kasutada nii, et kõik sellest ühtemoodi rõõmu tunda saaksid? Nendele küsimustele järgmisel suvel vastuseid otsima hakkamegi.

Tunnuskujundus peab lähtuma XXII Viljandi pärimusmuusika festivali teemast, milleks on “Vabadus”.
Tunnuskujundust kasutatakse festivali plakatil ja teistel reklaamväljunditel (festivali koduleheküljel, voldikutel, teatmikes, müürilehtedel, käepaeltel, kaelakaartidel, toidutalongidel ja T-särkidel, samuti ajalehe-, interneti- ning telereklaamides jms).

Konkursil osalemiseks palume esitada festivaliplakati kujundus, kus oleks ära toodud:
• festivali toimumise aeg: 23.-26.juuli 2015
• festivali nimi: XXIII Viljandi pärimusmuusika festival
• Viljandi pärimusmuusika festivali, Eesti Pärimusmuusika Keskuse ja Euroopa Maailmamuusikafestivalide Foorumi logod (leia veebilehelt).
• veebiaadress www.folk.ee

Kujunduse üksikelemente peab olema võimalik kasutada festivali trükiste, meenete ja muu atribuutika kujundamisel. T-särgi kujunduse võib soovi korral eraldi vormistada (see võib olla nii plakati vähendatud kujutis kui ka plakatist erinev, kuid plakatiga haakuv lahendus).

Stipendiumifondi suurus on 1000 eurot. Välja antakse kuni kolm stipendiumi. Korraldajatel on õigus jätta stipendiumid välja andmata, kui konkursile ei laeku sobival tasemel töid. Tööd tuleb saata hiljemalt 15. detsembriks 2014 (kaasa arvatud).

Loe täpsemalt konkursist ja festivalist siit.