EAS toetab rahvusvahelisi üritusi ja konverentse

11. aprill, 2014

eas varviline logo all nurgasRahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetuse meetme eesmärgiks on Eestis rahvusvaheliste konverentside ning kultuuri- ja spordiürituste korraldamise toetamise kaudu:

 

  • väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine;
  • turismi hooajalisuse vähendamine;
  • sihtkoha rahvusvahelise tuntuse suurenemine;
  • regionaalsel tasandil Eesti turismitoodete nõudluse suurenemine;
  • turismihooaja pikenemine, majutusettevõtete täituvuse suurenemine ja muude turismiettevõtete käibe kasv madalhooajal;
  • ürituste ja konverentside rahvusvahelise konkurentsivõime tõus, aidates kaasa professionaalsele korraldusele ja suurendades ürituste või konverentsi atraktiivsust sihtgruppidele;

Lähemalt loe meetme kohta määrusest “Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise tingimused ja kord“.

Ürituse kommunikatsioonimaterjalide kujundamine peab lähtuma “Tutvusta Eestit” turunduskontseptsioonist. “Tutvusta Eestit” ühtne visuaal aitab kaasa Eesti üldisele tuntuse suurenemisele. Kõikide toetatavate tegevuste juures on kohustus kasutada struktuuritoetuse kasutamisele viitavat sümboolikat, lähemalt vaata: Rahastatud tegevuste tähistamise kord.

Toetuse taotlusi saab esitada 31. märtsist kuni 15. maini (ka.) 2014.
Infopäevad toetuse taotlejatele toimuvad 15. aprillil Tallinnas ja 16. aprillil Tartus.