Tartu Kõrgema Kunstikooli rahvusvaheline konverents

09. oktoober, 2017

Sündmuse detailid


Tartu Kõrgema Kunstikooli rahvusvaheline konverents toob fookusesse kunsti- ja disainihariduse oleviku ja tuleviku rahvusvahelises pingeolukorras

Tartu Kõrgem Kunstikool korraldab 11. oktoobril rahvusvahelise konverentsi, kus räägitakse rahvusvahelise pingeolukorra mõjust kunstikõrgharidusele nii vormiliselt (rahvusvaheline mobiilsus ja koostöö) kui ka sisuliselt (kas ja kuidas kunstis ja disainis käsitletavad teemad on muutunud). Teemat avavad eksperdid ja kõrgkoolide esindajad Eestist ning välismaalt.

Elame ajal, mil Euroopas on rändekriis, maailmas on mitmed Euroopat mõjutavad sõjakolded, terrorismioht puudutab järjest enamaid riike ning rahvusvaheline julgeolekuolukord on pingestumas. Teisalt hoogustab Euroopa Komisjon erinevate meetmetega järjest enam kõrghariduse rahvusvahelistumist nii Euroopa Liidu siseselt kui ka ülemaailmselt. Tartu Kõrgema Kunstikooli korraldatava rahvusvahelise konverentsi fookuses on nende teemade arutelu kunsti ja disainihariduse kontekstis.

LOE EDASI