Konverents Kultuur ja loovus: Naised turismi muutmise eestvedajatena

19. jaanuar, 2024

Tallinnas 17. jaanuaril peetud rahvusvaheline konverents tõi kokku mitmed kultuuri ja turismiga seotud projektid, mis keskenduvad naiste võimekuse suurendamisele ja jätkusuutlikule arengule. Oma projekte tutvustasid Euroopa kultuuripealinnad, rohelise ettevõtluse programm naistele “A Green and Caring World!”, turismisektori naisi võimestav „Off The Beaten Track“ ja „Creative Portsist“ välja kasvanud koostöövõrgustik CCI Contact Desk.

Tartu2024 rahvusvaheliste suhete juht Erni Kask tutvustas Tartu 2024 kultuuripealinna programmi.

Kultuuripealinna juhtmõte “Ellujäämise kunstid” on kontseptsioon, mis oli algselt loodud enne pandeemiat eesmärgiga muuta elu siinilmas paremaks, kuid on praeguses maailmas saanud uue tähenduse. Tartu2024 programm hõlmab mitmekesist valikut 350 projektist ja üle 1000 sündmusest. Tiitliaasta avatakse pidulikult 26. jaanuaril ning lõppeb samuti pidulikult 30. novembril. Peamiselt keskendutakse sisutegevustele, infrastruktuuri osatähtsus on mõõdukas.

Sündmused hõlmavad kogu Lõuna-Eestit, kus räägitakse 5 keelt, asub Setu kuningriik, ja mida iseloomustab rikkalik loodus ja pärand. Sealhulgas kuulub UNESCO pärandisse suitsusaunatraditsioon, mis on osa piirkonna uhkest pärandist koos kohaliku toiduga, eelkõige kalaga.

Paolo Montemurro MateraHubist jagas kogemusi, kuidas kultuuripealinn saaks olla pärast tiitliaastat jätkusuutlik.

Pärast auväärset tiitlit seisavad kultuuripealinnad silmitsi mitmete väljakutsetega. Näiteks oli ületurism on üks peamisi muresid, millega Matera pidi pärast kultuuripealinna staatust tegelema. Kultuur on ju vahend muutmaks linn atraktiivseks turismisihtkohaks. Paolo Montemurro rõhutas, et väga oluline on kohalike kaasamine – kohalikud algatused annavad võimaluse kaasata kogukonda ja luua sündmusi, mis kajastavad kohalikku meelsust. Marseille  on näide, kus kultuuriobjekte süüdati, kuna kohalikku kogukonda ja selle meelsust ei arvestatud.

Kultuuripealinna rollis tuleb teha valikuid, ja kõigile ei saa jah öelda. Poliitikute toetus on oluline protsessi mõjutaja, eriti valimiste või uute valitsejate saabumisel.

Kultuuripealinna jätkusuutlikuks muutmisel on võtmeroll organisatsioonil, kes vastutab Euroopa kultuuripealinnade (ECOC) tiitli eest. Kui sellel on selge visioon ja tugev meeskond, on võimalik jätkata koostööd pärast kultuuripealinna aastat.

Kuidas Matera muutus pärast kultuuripealinnaks olemist? COVID-19 mõjutas palju, kuid tänu kultuuripealinna staatusele on Materas nüüd tekkinud klastri mõiste. Kogu regioon mõistis kultuuri- ja loomemajanduse tähtsust kohalikus majanduses ja strateeglises arengus.

Pärast rahastusperioodi ja ürituste arvu vähenemist ei saa kultuuripealinn jätkata samas tempos. Seega on väljakutseks leida jätkusuutlikke viise, kuidas säilitada kultuuripealinna pärand ja mõju ka pärast ametlikku aastat. Matera kogemus pakub olulisi õppetunde teistele kultuuripealinnadele, kes soovivad säilitada püsivat mõju kogukonnale.

Eesti Ettevõtlike Naiste Liidu partnersuhete juht Ester Eomois jagas infot, kuidas aidata väikeettevõtjatel alustada rohelist ettevõtlust. Roheteemad ja rohepööre on täna väga olulised ning lausa vältimatud teemad. Erinevatest uuringutest teame, et ettevõtjatel on palju küsimusi, millele konkreetseid ja ammendavaid vastuseid leida on keerukas. Rohettevõtlus.ee on portaal, mis koondab rohkem kui 600 liiget, pakkudes vajalikku teavet ja tuge väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes soovivad oma ettevõtet muuta rohelisemaks ja keskkonnasõbralikumaks.

“A Green and Caring World!” roheettevõtlusprojekt, mida Ester Eomois tutvustas, oli suunatud just naistele. Naistel võib olla piiratud juurdepääs asjakohasele äriinformatsioonile, rahastamisele ja äriekspertidele, et alustada roheliste ettevõtete loomist. Jätkusuutlikkuse kommunikatsioon on killustunud ja raskesti mõistetav. Lahendusena pakuti naistele veebipõhiseid seminare, mentorite võrgustikke, üks-ühele kohtumisi ja tasuta juurdepääsu (projekti) rohelise ettevõtluse portaalile.

Off the Beaten Track projekti partnerid jagasid tulemusi, kus Anni Vahter rõhutas projekti positiivset mõju erinevates etappides. Anni muljeid loe põhjalikumalt artiklist.

CCI Contact Desk oli konverentsil oluline osaleja, tuues esile Läänemere regiooni projekti Creative Ports jõupingutused kultuuri- ja loomemajanduse (CCI) valdkonnas. Partnerid jagasid oma kogemusi ja õppetunde, keskendudes strateegiatele CCI toetamiseks ja talentide leidmisele.

Nele Plutus Tallinna Loomeinkubaatorist  rõhutas koostööprojekti  rolli alustavate ettevõtete toetamisel turule sisenemisel. Projekti käigus leidsid nad uusi turge nende toetatavatele ettevõtetele ja leidsid endale uusi partnereid, mis võimaldas neil paremini toetada oma kliente. Export Speed Mentoring oli üks meetod, mida nad rakendasid, ja tulemused olid positiivsed, jõudes mõnede seatud eesmärkideni. Kontaktid organisatsioonidega on püsinud, ning neil on küpsemas uusi projekte.

Marta Ciesielska, Westpomeranian Region, tõi esile, et nad liitusid projektiga soovides luua loomemajanduse strateegia. Projekti käigus aga sai selgeks, et eraldi dokumenti polegi vaja, vaid kultuur ja loomemajandus (CCI) peaks olema integreeritud teistes strateegiates, näiteks teaduse, hariduse ja majanduse valdkonnas. Nad õppisid partneritelt, milliste tegevustega saab CCI arengusse panustada, ja alustasid ettevõtlusõpet loomeettevõtetele. Mõiste “Arts on Prescription” tõsteti esile, rõhutades vaimse tervise ja heaolu olulisust, ning sellele panustatakse koostöös Creative Ports partneritega.

CCI Contact Desk kavatseb kasutada Creative Ports projektist saadud teadmisi ja kogemusi uutes projektides, jätkates nende panust loomeettevõtluse ja kultuurivaldkonna arendamisse.

Täname Goethe Instituuti  Tallinnas toreda koostöö eest!