Loomemajanduse Akadeemia koos PESA 6. lennu avaüritusega

05. november, 2017

Loov Eesti+Maa programmi 8 piirkondlikku koostööpartnerit alustasid loomemajanduse valdkonnaga tutvumist kahepäevase Loomemajanduse Akadeemiaga, mis koosnes kogemusreisist Tallinna tähtsamatesse valdkondlikesse keskustesse ja Ragnar Siili juhitud loomemajanduse meistriklassist. Esimese päeva sisse mahtus ka 8-kuulise 80% ulatuses veebipõhise toote -ja teenusearendusprogrammi PESA pidulik 6. lennu avamine Eesti Rahvusraamatukogus.

Esimene päev algas kogunemisega Rahvusraamatukogu ees, kust üheskoos alustati sõitu Telliskivi Loomelinnakusse. Erinevate Tubade Klubis võttis meid vastu Jaanus Juss, kes rääkis loomelinnaku arenguloost, asutamisest ja tulevikuplaanidest. Jaanus tõdes, et puhtalt hoonete renoveerimisest ei piisa, sellest tähtsamgi komponent on loov ja kogukondlik tarkvara. Loomelinnak toimub justkui kogukonna inkubaator – linnakus on üle 250 ettevõtte ja 2500 inimese, kes töötavad, loovad ja annavad väärtust ühiskonnale laiemalt.

Loomelinnak on erarahastusel põhinev, mis tähendab, et nad ei ole saanud riiklikke toetusi mõne projekti raames või mõnelt sihtasutuselt. See on toonud neile kaks suurt tunnustust lühikese vahega: kinnisvaraguru auhind ja kõige rohkem kodanikesse panustav ettevõtte auhind, mis üheskoos annavad Telliskivi Loomelinnaku tegevjuhi Jaanus Jussi sõnul kaaluka tunnustuse.

“Sotsiaalne vastutus, kui moraalne kompass, mitte rida aastaaruandes. Linnad ei koosne ainult hoonetest ja tänavatest vaid  inimestest ja kogukondadest. Telliskivi Loomelinnakul on olnud positiivne mõju piirkonna elanikele: 89% tajuvad elukvaliteedi tõusu, 88% kohalikest elanikest on kogukonna elus aktiivsemad ja 80% tõdevad paranenud sotsiaalset heaolu. See on selge märk sellest, et kogukonna toel, kus kõik inimesed teavad teineteist ja kõik käivad läbi on tihti palju rohkem abi kui mentortoest või inkubatsiooniprogrammist,” rääkis Telliskivi Loomelinnaku tegevjuht ja asutaja Jaanus Juss.

Kolm fakti Telliskivi Loomelinnaku kohta:

  • 90% loomeettevõtted (arhitektid, tantsijad, disainerid jt loovettevõtjad)
  • üle 600 kultuurisündmuse aastas, mida külastab  üle 700 000 külastaja
  • 5 omafestivali, nende seas Tänavatoidufestival ja Skandinaavia suurim Kirbufestival

Peale kosutavat lõunat, suunduti edasi õppekülastusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorisse, et tutvuda Mart Braueri eestvedamisel inkubaatoriga ja selle võimalustega ning seeläbi saada inspiratsiooni. Siiani on maakondlike arenduskeskuste ja erinevate inkubaatorite vaheline koostöö puudunud. Sellel kohtumisel sai vahetatud nii mõnigi kontakt, kuid siiski jäi arusaamatuks, miks pole üle-eestilist koostööd siiani alustatud. Mitmete põnevate projektide põhjal julgeme väita, et paljud põnevad ideed tulevad just kaugete Eestimaa põldude ja metsade vahelt. Loov Eesti üks eesmärk on viia kokku inimesi ja organisatsioone, et tekiks uus sünergia, mis loob väärtust ettevõtetele ja ka ühiskonnale laiemalt.

“Loomeettevõtjad saavad tegutseda üksikult väga edukalt mingi hetkeni.Kui aga läheb seeriatootmiseks, siis ollakse hädas. Hädas ollakse mitmete põhjuste pärast, näiteks  puudub kompetents, hankijad, partnerid või hoopis tuntakse, et rikutakse seeriatootmisel loomingut,” rääkis Mart Brauer, Tallinna Ettevõtlusinkubaatorite arendusjuht.

Tallinna Ettevõtlusinkubaator tegeleb aastast 2009. Erinevad (loome)ettevõtted jagunevad 2000 ruutmeetrisel pinnal. Nende üks peamisi väärtusi on see, et ettevõte ei ole üksi. Ettevõtlusinkubaatori arendusjuhi Mart Brauer sõnul alustavad loomeettevõtjad üldjuhul alati kümnest ühel juhul üksi, kui teised startupperid sajast üheksakümneüheksal juhul koos. Teiseks oluliseks väärtuseks tõi ta välja mentorid – 34 ärimentorit õpetavad ja annavad tuge alustavatele ettevõtjatele. Inkubatsiooni käigus aitab Tallinna Ettevõtlusinkubaaatori meeskond viia ettevõtete tooted ja teenused ka välismaale, käivad messidel, korraldavad infopäevi, töötubasi, koolitusi ja muid arendavaid sündmusi.

 

PESA 6. lennu avamine

Samal ajal, kui Loov Eesti ja koostööpartnerid mööda linna seiklesid ja ennast loomeettevõtluse teemadel harisid ning õppekülastusi tegid, pidid žüriiliikmed Indrek Maripuu (Loovusait), Sixten Heidmets (tootedisainer), Anu-Mall Naarits (Marketingi Instituut) ja Eva Leemet (Loov Eesti) jõudma üksmeelele, keda 8-kuulisesse veebipõhisesse arendusprogrammi PESA vastu võtta.

Kokku esitati 40 avaldust, kuid kohti jagus ainult kahekümnele. Valiku tegemine ei tulnud žüriiliikmetel kergelt – esialgse plaani kohaselt tuli välja valida 20 ettevõtjat. Kõrge avalduste taseme tõttu otsustati siiski vastu võtta 26 ettevõtjat. Loov Eestil on hea meel, et nii palju tublisid ja säravaid ettevõtjaid soovivad areneda ja ennast arendada!

“PESA programmi alustavat lendu iseloomustab ideede mitmekesisus ja piirkondilk ulatus.

Tähtis on, et ettevõttel oleks turukõlblik idee ja võimekas meeskond, siis on programmist ettevõttele maksimaalselt kasu, ” sõnas Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Koos Eesti juhtivate konsultantidega alustatakse oma ideede, toodete ja teenuste arendamist turuküpseks. Just PESA’st on saanud alguse oma tähelennu mitmed edukad loomeettevõtted, kes tänaseks tegutsevad juba ka välisturgudel. Sel aastal leiab 8-kuulisest inkubatsiooniprogrammist PESA nii nahast aksessuaare, käsitöötooteid, disainelemente kui ka keraamikat ja palju teisi tooteid ning teenuseid. Kindlasti kuuleme üsna pea ka nende saavutustest!

Sixten Heidmets andis lühikese tutvuste ajal juba ka mõtteainet kõikidele kuulajatele: “Mõelge, kes on teie sihtgrupp, kas see toode või teenus on ka teie kliendile vajalik. Kõigile meeldida ei saa ja ei olegi vajalik.”

Päeva teisel poolel keskenduti intellektuaalomandi teemadele. Esinejaks oli advokaat Pirjo Jha, kes on spetsialiseerunud intellektuaalse omandi küsimuste lahendamisele ning tegeleb igapäevaselt tehnoloogiasektori ettevõtete nõustamisega PwC Legal Eestis. Need võivad esialgu tunduda küll alustavetele ettevõtjatele keerulised ja raskesti hoomatavad, kuid on äärmiselt vajalikud teemad.

Loomeettevõtluse päeva lõpetas Anu-Mall Naarits Marketingi Instituudist loenguga turunduse teemadel Loov Eesti + Maa partneritele. Loov Eesti+Maa (LEM) koostööpartnerid on Järvamaa Arenduskeskus, Hiiumaa Arenduskeskus Tuuru, Läänemaa Käsitöö Liit, Väärt Raplamaa Toode, Ida-Viru Loomemajanduskeskus, Saaremaa Loomemaja, Lõuna-Eesti Turism ja Loovusait. LEM rogrammi kohta saab lisainfot SIIT.

 

Avameelselt loomemajandusest

Loomeettevõtluse Akadeemia teine päev tõi Tallinnasse Creativity Lab’i asutaja ja juhtivpartneri Ragnar Siili, kes on rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuripoliitika ja loomemajanduse ekspert. Ta on viinud läbi projekte ja koolitusi, teinud ettekandeid ning nõustanud valitsusi ja kultuuriorganisatsioone enam kui 25 riigis nii Euroopas, Aasias kui Aafrikas.

“Loomemajandus on majandusharu, mis rõhub meie emotsioonidele. Kultuuris osalemine ja innovatsioonivõimekus on korrelatsioonis nii üksikisiku, kui ka riigi tasandil. Loomeettevõtete ärimudeli edukuse progrnoosimine ei ole vähem ettearvamatu, kui mistahes teise majandusharu ärimudeli õnnestumise prognoosimine”, rääkis maailma kõige kiiremini arenevast majandusharust loomemajanduse tippspetsialist Ragnar Siil.  “Oluline on vaadata loomemajandusega seotut tervikuna, mitte läheneda sellele kui silotornidele nähes üksnes kulu, seostamata seda teises tornis tekkiva tuluga,” selgitas Ragnar oma värvika ja inspireeriva kõnega, tehes ettepanekuid ja pakkudes lahendusi Loov Eesti partneritele üle terve Eesti.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kaks päeva loomemajanduse valdkonna parimatega pakkus inspiratsiooni ja mõttekäike, mis aitavad maapiirkondade loomemajanduskeskustes nõu ja jõuga toeks olla kõigile uutele ettevõtjatele.