Materjalid

18. november, 2009
2014 NDPC

Communication CCI projects (a manual)

2014 ETI

Suurbritannia loomemajanduse rahvusvahelistumise suured eesmärgid. Mida Eestil võiks olla sellest õppida?

2014 Loov Eesti

PESA kataloog 2013/2014

2013 Ingela Heinaste, TLU

Magistritöö: Disainerite arvamus projektijuhtidest ja selle mõju nende omvahelisele kommunikatsioonile reklaamiagentuurides

2013 Loov Euroopa

Loov Euroopa infopäevade esitlused 
Marion Ründal Creative Europe & Audience Development
Yvelin Karu-Veskioja: Mida pidada silmas rahvusvahelise projekti koostami-sel ja taotluse täitmisel
Anu Ernits: Creative Europe MEDIA alaprogramm

2013 Euroopa Liit

Loov Euroopa Kultuuri programmi toetusmeetmed

2013 Euroopa Liit

Programmi “Loov Euroopa infovoldik”

2013 Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

2013  Eesti Konjunktuuriinstituut

Eesti loomemajanduse uuring ja kaardistus 

2013  Riigikantselei Tarkade otsuste fond

Välisinvesteeringute uuringu “ESTONIA – THE BUSINESS PARADISE” tulemused ja poliitikasoovitused

2013 Eesti Instituut Festivalide kalender 2013
2013 Loov Eesti Loov Eesti leht nr.7 kevad/suvi 2013
2013 Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki Joost Heinsius & Kai Lehikoinen Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts
2013 Disainikeskus, EMOR Kokkuvõte uuringust “Disainikasutus Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes
2013 Tallinna Ettevõtlusamet Alustava ettevõtja teejuht eesti keeles, vene keeles
2013 Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE Teenusmajanduse sektori kaardistamine
2012 CKO Creative competitive advantages – A guide to experience-based business development
2012 UK Trade & Investment Kella viie tee 10.01.2013 materjalid
2012 Tartu Ülikooli majandusteaduskond Loomemajandusettevõtete veebipõhiste müügi- ja rahastuskeskkondade analüüs. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadur Oliver Lukason, First Project OÜ ettevõtluskonsultandid Madis Matsina ja Indrek Golberg, 2012
2012 Eesti Statistikaamet Loomemajanduse näitajad Kogumik koosneb kahest osast: ESSnet Culture’i kultuuristatistika raamistiku tutvustusest ning sama metoodika põhjal väljatöötatud loomemajandusnäitajatest, mis siin keskenduvad peamiselt kultuurisektori ettevõtlusele (sh ekspordile) ja kultuuritööhõivele.
2012 Lääne-Eesti loomeettevõtjate uuring SA Pärnumaa Ettevõtluse Arendamise Keskus
2012 Eesti Instituut The World of Estonian Theatre
2012 Loov Eesti Animeeritud videoesitlus Eesti loomemajandusest inglise keeles
2012 Eesti Disainikeskus Eesti Disainibüroode kataloog 2012
Vaata issuus
2012 Tuleviku-uuringute Instituut Audiovisuaalvaldkonna klasterdumise perspektiivid
2012 EL liikmesriikide loomemajanduse töögrupp Policy Handbook kuidas strateegiliselt kasutadaEL toetusprogramme, sh struktuurifonde loomemajanduses
2012 OECD OECD report “SME Innovation and Management of Intellectual Assets in Selected Creative and Manufacturing Industries”
2012 Loov Eesti Loomemajandus: Jagatud kogemus 2
2012 Goethe Instituut, Disainikeskus, Loov Eesi Saksa Kevad: “Disain, loomulikult!” kataloog
2012 Loov Eesti Loov Eesti leht kevad/suvi 2012
2012 Eesti Konjunktuuriinstituut Eestis toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju hindamine ja analüüs
2012 Tartu Loomemajanduskeskus Veebiajakiri Lehter, Disainimaja ja Pimiku algatus
2012 Eesti Konjunktuuriinstituut Uuring: “Eestis toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalne majanduslik mõju” kokkuvõte
2012 ETI Uuring „Väike- ja mikroloomeettevõtete arengutsükkel“
2012 Loov Eesti Loov Eesti leht 2012
2011 The Tallinn Manifesto – a Tool for Strategic Development across the Creative Economy
2011 Eesti Litograafiakeskus Ajaleheseeria Minu Esimene Kunstikogu: Peeter Allik, Maarit Murka, Laurentsius, Jaan Toomik
2011 Aalto University School of Economics, Small Business Center Creative entrepreneurs’ perceptions about entrepreneurial education
2011 Aalto University School of Economics, Small Business Center Perceptions of entrepreneurship among future creative professionals
2011 Estonian, Latvian, Lithuanian Ministry of Culture, Creative Estonia Inglisekeelne trükis Balti riikide loovtööstustest parimate näidetega
Creative Industries in Estonia, Latvia and Lithuania
2011 Statistikaamet Statistikaameti loomemajanduse-teemaline teemaleht
2011 Loov Eesti Inglisekeelne trükis Creative Industries in Estonia koondab informatsiooni loomemajanduse tugistruktuuride ning parimate praktikate kohta
2011 INTERREG IVC projekt „Creative Metropoles“ Inglisekeelne kogumik How to Support Creative Industries mis koondab parimaid praktikaid loomemajanduse toetamisel Euroopa linnades.
2011 Loov Eesti Loov Eesti leht 2011
Järjekordne Loov Eesti leht, mis seekord keskendub turundusteemadele
2011 Eesti Disainikeskus Design Excellence Estonia 2011
Eesti Disainiettevõtete kataloog 2011 eesti keeles
inglise keeles
vene keeles
soome keeles
2011 ESA Tallinna Loomeinkubaatori ettevõtete 2011 a tootekataloog
eesti keeles
inglise keeles
vene keeles
2010 Telliskivi Loomelinnak Põhja-Tallinna loomemajanduse uuring
2010 ESA Tallinna Loomeinkubaatori ettevõtete 2010 a tootekataloog
eesti keeles
inglise keeles
vene keeles
sügis 2010 Loov Eesti Loov Eesti ajaleht nr 2
2010 Kultuuriministeerium “Creative Industries in Estonia, Latvia and Lithuania”
2010 Tallinna Ettevõtlusamet Tallinna loomemajanduse trükis
“Creative Industries in Tallinn”
2010 ETI
Creative Metropoles
Creative Metropoles – Situation analysis of 11 cities
2009 Loov Eesti
EAS
Loomemajandus Eestis: jagatud kogemus
Eesti loomemajanduse edulugude ja parimate praktikate kogumik
2009 Paul-Eerik Rummo Paul-Eerik Rummo ettekanne Riigikogu loomemajanduse seminaril
21.04.2009, Tallinnas
2009 KUM Kas loomemajanduses peitub Eesti jaoks arenguvõti?”
Kultuuriminister Laine Jänese ettekanne Riigikogu loomemajanduse seminaril, 21.04.2009, Tallinnas
2008 KUM Kultuuripoliitika prioriteedid 2009-2012
Kultuuriminister Laine Jänese ettekanne Tartu kultuurikonverentsil “Loomemajanduse võimalused Eestis”, 27.03.2008, Tartus
2008 KUM Miks tegeleb Kultuuriministeerium loomemajandusega?
Kultuuriministeeriumi arendusosakonna juhataja Ragnar Siili ettekanne Tartu kultuurikonverentsil “Loomemajanduse võimalused Eestis”, 27.03.2008, Tartus
2008 UÜ Hansenid, 2008 Tartu kultuurivaldkondade kaardistamine ja loomemajanduse strateegia
2007 Turu-uuringute AS Tartu loomemajanduse kaardistamine.
2007 EMTA Creative Clusters – Future Model for the Cultural Field
Tallinnas 1.-14. augustini 2007 toimunud rahvusvahelise suveakadeemia Synaxis Baltica üliõpilastööde kokkuvõte. Lisaks teoreetilisele raamistikule on vaadeldud Ülemiste City, Katariina Gildi ja Kultuurikatla näiteid.

KUM: Kultuuriministeerium
EMTA: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
EAS: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Loov Eesti: EASi ettevõtluse- ja innovatsiooniteadlikkuse programmist rahastatav loomemajandusalase teadlikkuse projekt

allikas: Kultuuriministeeriumi arendusosakond