Ettevõtlusega alustamiseks

Alustaval ettevõtjal on võimalik taotleda EAS-i kaudu StarditoetustStarditoetuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Programmi oodatavaks tulemuseks on uute ettevõtete tekkimine ja kõrgem ellujäämise määr läbi starditoetuse.

Starditoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab, on jätkusuutlikud, kuid ei ole orienteeritud kiirele kasvule.

Tegija kommentaar

“Mina näiteks ei ole esitanud ettevõtlusega alustamiseks toetust. Uurisin küll erinevaid võimalusi, aga minu ettevõtte puhul olid need tegevused, mis toetuse alla sobiksid, palju väiksema väärtusega kui toetuse taotlemisele ja paberimajandusele kuluv aeg. Samas mulle meeldibki see, et kasvan täpselt nii kiiresti nagu oma vahenditega suudan. Kõik sammud tuleb alati läbi mõelda ja hetkel ei ole tänu sellele ka mingeid võlakohustusi.”

Kriss Põldma
New Vintage by Kriss

Kes saab toetust taotleda?

Taotlejaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja või ettevõte,

 • milles teine juriidiline isik võib omada kuni 25% osalust,
 • puudub seotus teiste sama valdkonna ettevõtetega
 • vähese tähtsusega abi ei ületa 200 000 eurot

Starditoetuse puhul:

 • kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud,
 • kes loob vähemalt ühe aastaringse täistööajaga töökoha,
 • kelle ärimudel on läbimõeldud,
 • kelle toode või teenus on äritegevuse alustamiseks valmis,
 • kelle ettevõtte äritegevus on suunatud kasumlikkuse saavutamisele toetuse saamise perioodil,
 • kes ei toeta oma ettevõtlust isiklikest vahenditest turuhinnast oluliselt odavamalt (nt tasuta või turuhinnast madalama hinnaga isikliku vara kasutamine või turuhinnast madalama tasuga sugulaste jt seotud isikute palkamine)

Kui suur on toetus?

Starditoetust on võimalik taotleda kuni 15 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80% ja vähemalt 20% omafinantseering.

Pane tähele:

 • kasuta toetuste taotlemisel konsultantide abi;
 • toetuse taotluse ettevalmistamisel analüüsi põhjalikult oma võimalusi ja vajadusi;
 • kaalu võimalust liituda loomeinkubaatori, loomemajanduskeskuse või loovklastriga;
 • võimalusel kaasa oma projekti partnereid – üheskoos on kergem!